دیدن هلو در خواب، به خصوص اگر صورتی و رسیده باشد بسیار خوب و خوش یمن است. بقیه تعبیر، مانند تعبیر آلو است.

مشاهده هلو در خواب نمادی از گنج ، سلامتی و عمر طولانی است. هلوی نرم و لطیف نمادی از ثروت می باشد و دیدن خواب هلو به شما نشان می دهد که ثروتمند خواهید شد. علاوه بر این ، هلوی آب دار در روانکاوی غربی به عنوان نمادی از شهوت در نظر گرفته می شود.

اگر در خواب دیدید که هلو می خورید خواب شما می تواند نشان دهنده سقوط بازار سهام باشد و لذا به شما یادآوری می کند که باید در کار خود با دقت وارد عمل شوید.

رویای خوردن هلو نشان می دهد شما دارای اراده ای محکم و قوی ای هستید. اگر بیمار هستید ، این خواب به شما یادآوری می کند که ممکن است شرایط بدتر هم بشود.

رویای خرید هلو حاکی از افزایش درآمد شماست.


اگر غریبه ای در خواب به شما هلو داد ، این بدان معناست که ممکن است ثروت باد اورده ای به دستتان برسد.

اگر بیکار هستید ، رویای هدیه دادن هلو به کسی به شما نشان می دهد که به زودی یک پیشنهاد کاری دریافت خواهید کرد

اگر مشغول تجارت هستید ، خواب فروش هلو حاکی از رونق تجارت شماست که ثروت زیادی را برایتان به ارمغان خواهد اورد. اگر در خواب هلو را از دست داده اید ، به این معنی است که در تجارت نا امید خواهید شد.

اگر در خواب دیدید که در حال کاشتن درختان هلو هستید بدانید که این خواب نشان دهنده خوشبختی است.

دیدن هلوی فاسد شده در خواب نشان می دهد که با شکست روبرو خواهید شد. برای مردان ، خوردن هلوی پوسیده در خواب، پریشانی و کمبودی را پیش بینی می کند که می توانند  با حمایت دیگران ان را پشت سر بگذارند.

رویای باغ هلو نمادی از خوشبختی ، صلح و عشق است. اگر در باغ های پر شکوفه ی هلو در حال قدم زدن بودید ، به این معنی است که شما با جنس مخالف به خوبی کنار می ایید و از روحیه خوبی برخوردار هستید.

رویای درخت هلو نشان دهنده این امر است که شما یک دوست متقلب را خواهید شناخت.

رویای درخت هلوی شکسته نشان می دهد که شما شانس بهتری خواهید داشت و در کار و حرفه ی خود پیشرفت خواهید کرد.

تعبیر خواب هلو برای زنان باردار

یک زن باردار که در خواب هلو ببیند ، یک نوزاد سالم با اینده ای درخشان را به دنیا خواهد اورد. از طرف دیگر ، این بدان معناست که شما زندگی شادی خواهید داشت.

اگر یک زن حامله در خواب ببیند که در حال خوردن هلو است باید در انتظار تولد یک فرزند پسر باشد.

اگر یک زن حامله در خواب ببیند که یک هلوی رسیده را می خورد این خواب به معنای داشتن یک کودک طبیعی و سالم و یک زایمان بی خطر خواهد بود.

اگر یک زن حامله در خواب ببیند که یک هلوی خام یا فاسد شده را می خورد این خواب حاکی از اتفاق بدی است و به شما یادآوری می کند که سلامت کودک تان در خطر می باشد.


منبع: تعبیر هلو


  • برچسب ها: هلو،